SolarGround 2

LED fotonaponski ugradbeni marker.
Mehanička otpornost: 20 t/m²
Iako je proizvod mehanički otporan, mora se ugraditi izvan kolnika.

Tehnički listovi podataka