Kompaktni fotonaponski kompleti

Kompaktni otočni fotonaponski kompleti idealni za primjene gdje zbog problema sa prostorom nije moguće koristiti vanjske ormare.

Naš tehnički odjel može odabrati najprikladniji komplet za svaku potrebu.

Tehnički listovi podataka