Dvostruka upravljačka jedinica

Dvostruki ECU

kvarcna sinkronizacija.

Svaka upravljačka jedinica upravlja semaforom pojedinačno.

4 načina rada:

  • automatski
  • bljeskanje
  • ručno
  • stand-by (isključen bez gubitka sinkronizma)

Može se koristiti samo kao naizmjenična jednosmjerna ulica.

Tehnički listovi podataka