Osnovni slijed 210 s kabelom

Sekvencijalne samokonfigurirane žične LED diode.

- Sve svjetiljke su identične jedna drugoj.

- Upravljačka elektronika integrirana u projektore

- Standardni dnevni i noćni rad, noć samo na upit.

- Standard 12V na zahtjev 230/12V.