Animal Guardian 4

Animal Guardian je inovativan uređaj za prevenciju nesreća zbog prelaska divljih životinja preko cesta.

Uređaj se aktivira svjetlom prednjih svjetala vozila.

Poseban zvučni signal i treperenje triju LED dioda visokih performansi (plava, narančasta i zelena) drže životinje podalje od kolnika dok vozilo prolazi.

Animal Guardian može se nadopuniti reflektorom kao što je Animal Uni-reflektor.

Tehnički listovi podataka
Čuvar životinja 4 Čuvar životinja 4