Side 25

LED cestovna oznaka 

- Ne može se voziti.

- Za tunele, kružne tokove, kvržice, lokacije sklone lavinama itd.

- 6 LED dioda visoke svjetline po strani.

- Proizvod mora biti instaliran izvan kolnika.

Tehnički listovi podataka