Osnovni nizovi

Sekvencijalni kabelski sustavi s UNI EN12352 odobrenim LED reflektorima.

Isporučuje se s kabelskom uvodnicom M16 - M20.