Osnovni nizovi

Kabelski sekvencijalni sustavi s LED reflektorima odobrene od strane UNI EN12352.

Isporučuje se s kabelskom uvodnicom M16 - M20.

Tehnički listovi podataka