Safety Radar Solar Box

Safety Radar Solar Box učinkovit je sustav za smanjenje brzine u blizini izgrađenih područja, opasnih točaka, pristupnih rampi za autoceste, jednosmjernih ulica itd.

- Sustav treperenja s Dopplerovim radarom za otkrivanje kretanja vozila i/ili prekoračenje unaprijed postavljene granice.

- LED prednja svjetla svijetle kada stigne vozilo ili ako vozilo prekorači zadanu brzinu.

- Lako se instalira čak i na postojeće znakove.

Tehnički listovi podataka