NCC3705A

6 LED modula.

Ne zahtijevaju vanjsku upravljačku jedinicu.

Više treperećih funkcija

Tehnički listovi podataka
NCC3705A NCC3705A