NCC3703A

3-LED modul

- Ne zahtijevaju vanjsku upravljačku jedinicu.

- Višestruke funkcije treptanja.

Tehnički listovi podataka
NCC3703A NCC3703A