NCC3703A

3 LED modula.

Ne zahtijevaju vanjsku upravljačku jedinicu.

Višestruke funkcije treptanja.

Tehnički listovi podataka
NCC3703A NCC3703A