ISS 90x90E

13 LED projektora Basic 211.
Elektromotorizirani sustav elevacije.
Potporni okvir za pozicioniranje na kombiju.
Sl. 398 klasa 2 s ručno podesivom strelicom.

Tehnički listovi podataka