ISS 60x60

- Verzije s 13 ili 8 LED reflektora Basic 211.

Tehnički listovi podataka