Smokva. 400 motoriziranih

Potpuno automatska motorizirana konstrukcija

- Dostupno samo s natpisnom pločom sl.400.

- Sl. 400 s vertikalnim pomicanjem.

- Nosivi okvir 750 kg.

- Aluminijski okvir.

- Aluminijske ploče s reflektirajućim filmom Cl. II.

- Bežični daljinski upravljač na zahtjev.

-Projektori: 

  • 5x Osnovne 304 LED diode.

-Putokaz:

  • Nosivi čelični okvir.
  • 750 kg.
  • Kutija za baterije.
  • Povlačna šipka promjenjive visine.
Tehnički listovi podataka