Osnovna traka 304

Usmjerena LED traka

- Treperi desno/lijevo/bljeskalica.

- Dužina 222 cm.

- 6 Osnovni 304 LED reflektori certificirani EN 12352 L9H 12 ili 24 V.

- S NASLCH2 upravljačkom jedinicom.

Tehnički listovi podataka
Osnovna traka 304 Osnovna traka 304