Animal Uni-Reflector

Animal Guardian može se nadopuniti reflektorom kao što je Animal Uni-reflektor.

Preporučena minimalna instalacija: izmjenjujte svakog Čuvara životinja s tri životinjska Uni-reflektora.

Tehnički listovi podataka
Uni-reflektor životinja jednoreflektora |