Napajanja

AC-DC napajanja mogu se montirati na DIN profile.

Tehnički listovi podataka