Pribor za baterije

  • Kutija za baterije / Dimenzije: 680 x 410 x 320 mm
  • D4 KUTIJA / Dimenzije: 150 x 165 x 235 mm
Tehnički listovi podataka